เข้าสู่ระบบสมาชิก
 
  สมัครสมาชิก
   
เหมาะสำหรับธุรกิจเครือข่าย, ธุรกิจขายตรง MLM
เหมาะสำหรับหน่วยงานรัฐ/เอกชน เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่านโลกออนไลน์
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการขายสินค้าผ่านเว็บไซต์
เหมาะสำหรับโรงเรียน สถาบันการศึกษา เว็บเผยแพร่ผลงานครู-อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา
 
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu:DataDetail1

ประชาสัมพันธ์

ข่าวดีสำหรับนักเรียนครับปีการศึกษา 2554
    นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่อาจารย์สอนในห้อง E -class ตามลิงค์ดาวน์โหลดด้านล่างน่ะครับ     

ลิงค์ดาวน์โหลด
บทที่ 1 
     การคูณรากที่สอง 3/20

       การคูณรากที่สอง 3/5  
       การคูณรากที่สอง 3/11
บทที 2
       ทบทวนการแยกตัวประกอบพหุนาม ม.3/5
       ทบทวนการแยกตัวประกอบพหุนาม ม.3/12
       ทบทวนการแยกตัวประกอบพหุนาม ม.3/20

ห้อง E-CLASS 

       เปิดเทอมใหม่มีข่าวดีครับ เราได้รับห้อง E-CLASS (ห้องเรียนอัฉริยะ)
ห้องเรียนอัฉริยะคืออะไร? คือ ห้องเรียนที่ใช้เทคโนโลยี ช่วยสอน จะไม่มีกระดานดำ ไม่มีชอค์ก แต่จะใช้หน้าจอสัมผัส  กระดานดำสามารถเคลื่อนที่ได้ และเราสามารถทำข้อสอบโดยที่สามรถเข้าโดยการลงทะเบียนตามยูสเนมของเรา หลังทำข้อสอบเราสามารถที่จะรู้คะแนนได้เลย การเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ + บรรยาย และตอบคำถามข้อสอบโดยใช้รีโมทครับ เป็นเรื่องน่ายินดีมากๆครับในแวดวงการศึกษาบ้านเราที่ได้รับโอกาสนี้จาก ศอบต ครับ แล้วเจอกันในห้องนี้ครับ อยากให้เราได้มาใช้เองครับ อาจารย์อธิบายไม่หมดครับ  
 • ฝากชาวสมาชิกและเพื่อนครู
           สำหรับนักเรียน หากมีอะไรจะสอบถาม หรือพูดคุยเชิญตั้งกระทู้ในกระดานถามตอบได้น่ะครับ ส่วนครูที่มีสื่อการเรียนการสอนที่อยากจะให้เพื่อนครูได้ใช้และแลกเปลี่ยนความรู้ ฝากลิงค์มาทางกระดานถามตอบได้น่ะครับ แล้วผมจะเอาบทเรียนของครูเผยแพร่ให้อีกทาง จะได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ในวงการการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายและ เพื่อเป็นทางเลือกให้นักเรียนสามารถที่จะศึกษาด้วยตัวเองด้วยวิธีที่หลากหลายมากขึ้น 
           ถ้ามีอะไร จะแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือสอบถาม เชิญฝากกระทู้ในกระดานถามตอบได้น่ะครับ จะขอขอบคุณอย่างมาก เพื่อเป็นการพัฒนาเว็บไซต์การเรียนให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนให้มากขึ้น 
คลิกที่นี้
       

 • การเข้าค่ายรักคณิตศาสตร์

        ทางกลุ่มสาระคณิตสาสตร์wได้จัดทำโครงการค่ายรักคณิตศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 2/2553  และจะจัดค่ายโดยรวมกับเครือขายของ สสวท. แต่เดิมกำหนดการอยู่ในช่วงภาคเรียนที่ 1 แต่มีความจำเป็นที่จะต้องเลือน ขอให้นักเรียนที่สนใจการเข้าค่ายรักคณิตศาสตร์ ดูข้อมูล วันเวลาที่จะจัดเพิ่มเติมได้ที่บล็อกกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กดที่นี้

 • เรียนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์

       สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ทางกลุ่มสาระได้ประกาศรายชื่อไปแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553  และให้นักเรียนที่มีรายชื่อในประกาศมาเรียนซ่อมเสริมตั้งแต่วันที่ 9 -15 ตุลาคม 2553 ส่วนรายชื่อจะติดหน้าห้องโชนที่ 1 นักเรียนสามารถดูได้ในวันที่ 9 ตุลาคม 2553 นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ต้องเสียใจน่ะครับ ครูทุกคนเอาใจช่วยนักเรียน ขอให้ตั้งใจเรียนน่ะครับ ส่วนวิชาที่เรียนจะเป็นวิชาพื้นฐานที่ต้องใช้ในระดับนั้นๆเพื่อเป็นพื้นฐานในระดับที่สูงต่อไป โชคดีน่ะครับ  คลิก


เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์

บทความวิชาการคณิตศาสตร์


   VCD  ทบทวนบทเรียน และโปรแกรมที่น่าสนใจดาวน์โหลดใช้ได้น่ะครับ

           สื่อการเรียนกาGSP             บทเรียนเรื่องวงกลม               VCD ทบทวนบทเรียน    งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน      CD อบรมวิจัยในชั้นเรียน         โปรแกรมคิดเกรดเฉลี่ย
@
วิธีสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้ โปรแกรม GSP

 • การสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าจากวงกลม
 • การสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าด้วยการหมุน
 • การสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
 • การสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
 • การสร้างรูปห้าเหลี่ยม
 • การสร้างรูปหกเหลี่ยม
 • การสร้างเครื่องมือ
 • การเลื่อนขนาน (.pdf)
 • การหมุนและการสะท้อน(.pdf)

@ การทำโครงงานคณิตศาสตร์
     
การเขียนหัวข้อโครงาน

@ ตัวอย่างโครงงานคณิตศาตร์
       
การสำรวจขยะในโรงเรียน
          -  การให้เหตุผลแบบอุปนัย
     
          -  การสำรวจนักเรียนไว้ผมยาวในห้องเรียน
          -  หลายเหลี่ยม หลายมุม
     
                                                            
                 

 

@ เฉลยแบบฝึกหัดวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้น ม.3
       เรื่องวงกลม
           - แบบฝึกหัดเรื่องส่วนประกอของวงกลม         
              - แบบฝึกหัดเรื่องการหาค่ามุมในวงกลม

       เรื่องระบบสมการ                  
           - แบบฝึกหัดที่ 2.1 ข้อที่1          - แบบฝึกหัดที่ 2.1 ข้อที่2
           -
แบบฝึกหัดที่ 2.1 ข้อที่3         - แบบฝึกหัดที่ 2.1 ข้อที่4
           - แบบฝึกหัดที่ 2.2 ข้อที่1         - แบบฝึกหัดที่ 2.2 ข้อที่2
           - แบบฝึกหัดที่ 2.2 ข้อที่3         - แบบฝึกหัดที่ 2.2 ข้อที่4
           - แบบฝึกหัดที่ 2.2 ข้อที่5         - แบบฝึกหัดที่ 2.2 ข้อที่6
           - แบบฝึกหัดที่ 2.2 ข้อที่7         - แบบฝึกหัดที่ 2.2 ข้อที่8
           - แบบฝึกหัดที่ 2.2 ข้อที่9         - แบบฝึกหัดที่ 2.1 ข้อที่10
           - แบบฝึกหัดที่ 2.1 ข้อที่1         - แบบฝึกหัดที่ 2.1 ข้อที่2
           - แบบฝึกหัดที่ 2.1 ข้อที่1         - แบบฝึกหัดที่ 2.1 ข้อที่2 
                
                                                                                                           

   @ วีซีดี ติวข้อสอบ ONET ปี 49          
                                                                 
               - part 01 
               - part 02
               - part 03
               - part 04
               - part 05
               - part 07
               - part 08
               - part 09
               - part 010
     
                           
                                                                                                          


บทเรียน CAI อ.อาลาวี วาเด็ง
กล่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนดารุสสาลาม


  

DOWNLOAD บทเรียน>>>

ผลงานวิจัยเพื่อการปฎิรูปพัฒนาการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

       การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
 ผู้เรียนสามารถศึกษาเเนื้อหาวิชาจากบทเรียนCAI ก่อนเข้าเรียนในชั้นเรียน
ซึ่งเป็นการบรรยายตามปกติ และสามารถทบทวนบทเรียนได้ในภายหลัง
การจัดทำบทเรียนโดยใช้เทคโนโลยี CAI จะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นกว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยายในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนดารุสสาลาม ให้มีการศึกษาอย่างเป็นระบบ และผู้เรียนสามารถทบทวน
บทเรียนได้อย่างสม่ำเสมอ สามารถสร้างความสนใจทางการเรียนของผู้เรียนในวิชานี้
ให้เกิดความกระตือรือร้นใฝ่ศึกษา และเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาวิชา ทบทวนทดสอบ
และประเมินผลความเข้าใจของตนเอง โดยมีขอบเขตของโครงการประกอบด้วยเนื้อหา
วิชา 3 หัวข้อ คือ     
               
1.การแยกตัวประกอบพหุนามผลต่างกำลังสอง
                2.การแยกตัวประกอบพหุนามกำลังสองสมบูรณ์ 
                3.การแยกตัวประกอบพหุนามจัดพหุนามบางส่วนเป็นกำลังสองสมบูรณ์ 
 และ เนื้อหาบทเรียนอื่นๆ ที่นักเรียนสนใจจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้
นอกจากนี้ การจัดทำบทเรียนช่วยสอนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สอน ในการลด
ภาระในการอธิบายย้ำในประเด็นที่ผู้เรียนไม่เข้าใจ และลดภาระการสอนลงได้ ทำให้ผู้สอน
ได้มีการพัฒนาการด้านการสอนโดยมีการคิดค้นแบบฝึกหัดและโจทย์เพิ่มเติม โดยมีการจัด
การศึกษาอย่างมีระบบมากขึ้น 
คลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี>>  


  

เก็บตก 
   
นักเรียนห้อง 3/11 โรงเรียนดารุสสาลาม ใช้บทเรียนออนไลน์ในการศึกษาค้นคว้าความรู้ก่อนเข้าเรียน
 และทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนแล้ว เรื่องการแยกตัวประกอบโดยจัดให้พหุนามบางส่วนเป็นกำลังสองสมบรณ์ 
และฝึกทักษะการคิดคณิตศาสตร์ให้เร็วโดยใช้บทเรียนออนไลน์ในรูปแบบเกม ดูนักเรียนจสนุกกับการเรียนและ
ค้นหาความรู้ด้วยตัวเค้าเองมากๆๆๆ น่ะครับ

 

 

 

                                                                               

 

                                                           

 


 
 
 
   
Siamvip.Com ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป